Skip to main content
Search

Andımız

Johnson & Johnson'ın eski bir CEO'su olan General Robert Wood Johnson, 1943'te Şirketin müşterilere, çalışanlara, topluma ve hissedarlara karşı sorumluluklarını derleyen bir ant yazdı. Bugün, bu andın içeriği hala gücünü koruyor. "Andımız" bütün Johnson & Johnson çalışanlarının günlük faaliyetleri için anahtar bir rehber haline gelmiştir.

credo_3.jpg

Andımız Görseli

En öncelikli sorumluluğumuzun hastalara, doktorlara, hemşirelere, annelere, babalara, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden yararlanan herkese karşı olduğuna inanıyoruz. Onların gereksinimlerini karşılamak için yaptığımız her şey üstün kalitede olmalıdır. Sürekli olarak değer sağlamaya, maliyetlerimizi düşürmeye ve uygun fiyatları korumaya çalışmalıyız. Müşterilerin siparişleri doğru şekilde ve anında yerine getirilmelidir. İş ortaklarımızın adil kazanç sağlayabilme olanağı olmalıdır.

Dünyanın her yerindeki çalışanlarımıza karşı sorumluyuz. Herkesin ayrı bir birey olarak değerlendirildiği dahil edici bir iş ortamı sağlamalıyız. Çeşitliliklerine, onurlarına saygı göstermeli ve değerlerini bilmeliyiz. İşlerini yaparken güven, tatmin ve amaç duygusu taşımalıdırlar. Emeklerinin karşılığı adil ve yeterli olmalı, çalışma ortamları temiz, düzenli ve güvenli olmalı. Çalışanlarımızın sağlığını ve esenliğini desteklemeli, ailelerine ve kendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmelerine yardımcı olmalıyız.Çalışanlarımız, önerilerde bulunmak ve şikayetlerini dile getirmekte özgür olmalıdırlar. Benzer yetkinlikteki çalışanlara işe alım, gelişim ve ilerleme süreçlerinde eşit fırsatlar tanınmalıdır. Etik ve adil davranan, son derece yetkin liderlerle çalışmalıyız.

İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız topluma ve tüm dünya toplumuna karşı sorumluyuz. Dünya genelinde daha iyi erişim ve bakım sağlayarak insanların daha sağlıklı olmasına yardımcı olmalıyız. İyi birer vatandaş olmalı; topluma yararlı çalışmaları, yardımları, sağlık ve eğitim koşullarının iyileştirilmesini desteklemeli, vergilerimizi eksiksiz ve zamanında ödemeliyiz. Çevreyi ve doğal kaynakları korumalı, kullanımımıza sunulmuş mal varlıklarını iyi durumda tutmalıyız.

Son sorumluluğumuz hissedarlarımıza karşıdır. Yaptığımız işler sağlıklı kar sağlamalıdır. Yeni fikirler denenmelidir. Araştırmalar devam ettirilmeli, yaratıcı programlar geliştirilmeli, gelecek için yatırımlar yapılmalı ve hataların sorumluluğu üstlenilmelidir. Yeni araç - gereçler kullanılmalı, yeni olanaklar sağlanmalı ve pazara yeni ürünler sunulmalıdır. Zorlu koşullar için hazırlıklı olunmalıdır. Bu prensiplere uygun çalışıldığında ortaklarımız adil bir karşılık alabileceklerdir.